Velkommen

Velkommen til Ods og Skippinge provsti's hjemmeside.

KViST - Kirkerne i Vestsjællands Skoletjeneste søger medarbejder.

KViST er et samarbejde mellem skoler og kirker i Holbæk provsti og Ods og Skippinge provsti

 

Den fælles folkekirkelige skoletjeneste i Holbæk og Ods og Skippinge provstier søger en konsulent med baggrund i enten en uddannelse som teolog eller som lærer eller med tilsvarende kompetencer. Ansættelsen er på fuld tid (37 timer/uge).

 

Vi ønsker os, at:

•du har aktuel erfaring med grundskolen og er glad for at undervise børn,

•du har lyst til at samarbejde med skoletjenestens anden medarbejder (på halv tid),

•du er kreativ, praktisk og selvstændig og har gode organisatoriske evner,

•du har lyst til at formidle kristendom, til at udarbejde relevant materiale og afholde arrangementer for elever på alle klassetrin,

•du vil deltage i samarbejdet med Landsnetværket for Folkekirkens Skoletjenester og andre samarbejder som kulturinstitutioner og kommunale aktører samt ”Skolen i virkeligheden”.

 

 

Vi kan tilbyde:

•Et tværfagligt arbejdsmiljø med kristendom som omdrejningspunkt.

•Mulighed for selv at sætte dit præg på arbejde og arbejdsplads.

•Mulighed for at samarbejde med skoler, præster, sognemedhjælpere og organister.

•Fleksible arbejdstider, samt kurser i samarbejde med Landsnetværket for Folkekirkens Skoletjenester.

 

Skoletjenestens primære mål er at styrke samarbejdet mellem skolerne og de lokale kirker ved at udvikle og udbyde tværfaglige projektforløb og undervisningsforløb og afvikle fællesarrangementer for provstiernes skoler m.v.

Endvidere kan skoletjenesten virke som idébank for kristendomsfaget i grundskolen, afholde inspirationsdage og generelt agere sparringspartner for skolernes kristendomsundervisere.

Samarbejdet sker på grundlag af og i respekt for Folkeskoleloven og de til enhver tid gældende formålsbestemmelser og undervisningsvejledninger for de fag, der samarbejdes med.

 

Vilkår og løn:

Der må påregnes en del kørsel, da arbejdet dækker begge provstier, hvorfor kørekort og egen bil er påkrævet

Ansættelsen vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen, aflønnes i løngruppe 1 og aftales inden for intervallet 269.965 kr. – 357.704 kr. /årligt (nutidskroner). Fikspunktet er 283.464 kr. /årligt (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for stillingen, aflønnes i løngruppe 2 og aftales inden for intervallet 283.464.kr. – 404.948 kr. /årligt (nutidskroner). Fikspunktet er 296.961 kr. / årligt (nutidskroner).

Der er tilknyttet rådighedsforpligtelse til stillingen - Rådighedstillægget udgør årligt 29.660,60 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Folkekirkens Skoletjeneste og Kirkekultur.nu

Stillingen ønskes besat 1. april 2017. Ansøgningsfrist den 3. februar kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 6.

Yderligere oplysninger om vores arbejde fås på www.kirkekvist.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til formanden for ansættelsesudvalget:

 

Provst Detlef von Holst

tlf. 5918 2036.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til dvh@km.dk.

 

Ods og Skippinge Provsti omfatter kirkerne i Odsherred Kommune

Medarbejdere

kontakt

Vesterbro 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tel: 59 91 90 06

Provst Niels Arnberg

Mail: nia@km.dk

Regnskabsfører Susanne Selle

Mail: ssje@km.dk

Provstisekretær Alice Sarp

Mail: aas@km.dk

© Copyright 2015. All Rights Reserved.